Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița

 

În luna martie 2024 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”, cod SMIS: 140245, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Organism Intermediar pentru implementarea proiectului fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, iar beneficiarul fiind Inspectoratul de Poliție Județean Călărași.

Proiectul „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”, cod SMIS: 140245, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014- 2020 are o valoare totală finală de 6.400.801,74 lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 50,83% (3.253.457,35 lei), iar valoarea nerambursabilă din FEDR este de 2.765.438,75 lei, echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă.

Implementarea proiectului s-a desfășurat pe o perioadă de 49 de luni, respectiv între data 01.06.2020 și 30.06.2024, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

            Obiectivul specific a constat în:

(1) Reducerea consumului energetic pentru încălzire cu 83,14% după implementarea soluției de reabilitare față de situația clădirii nereabilitate;

(2) Scăderea indicelui de emisii echivalente CO2 necesar funcționării imobilului;

(3) Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară după implementarea proiectului;

(4) Creșterea confortului termic al ocupanților clădirii.

Rezultatele implementării proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița” sunt remarcate prin prisma certificatului de performanță energetică emis la finalizarea lucrărilor de construcții. Principalele rezultate privind reabilitarea termică și energetică a clădirii sunt:

 (1) Consumul anual de energie primară a fost redus cu 90,90%, respectiv cu 683.150,98 kWh/an;

(2) Nivelul anual specific al emisiilor echivalente CO2 necesar funcționării imobilului s-a redus cu 96,44%, iar consumul anual de energie finală (utilizând surse neregenerabile) s-a redus cu 91,13%, fiind atinse valorile țintă ale proiectului;

(3) Utilizarea surselor regenerabile pentru un consum anual specific de energie primară din surse regenerabile de 33,73 kWh/m2/an;

 (4) Creșterea confortului termic pentru cei peste 80 de angajați care își desfășoară activitatea în clădirea cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița.

Din perspectiva impactului investiției la nivelul localității și regiunii Sud-Muntenia, finalizarea implementării proiectului determină sporirea confortului termic pentru angajații ce își desfășoară activitatea în clădirea cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița, majoritatea fiind locuitori ai Municipiului Oltenița, cât și îmbunătățirea accesului comunității locale la resursele și serviciile asigurate de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași prin Poliția Municipiului Oltenița, fiind asigurate servicii publice de un înalt nivel calitativ care corespund cerințelor vieții urbane moderne. În plus, finalizarea implementării proiectului determină indirect îmbunătățirea vieții comunității locale formată din locuitorii Municipiului Oltenița datorită reducerii poluării generate de producerea, transportul și consumul de energie, contribuie la sporirea infuziei de lichidități pentru mediul economic prin prisma economiilor realizate din reducerea consumurilor de energie, precum și crearea de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului în domeniul construcțiilor.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană

vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro     facebook.com/inforegio.ro