Judeţul Călăraşi are o suprafaţă de 5.088 km2, reprezentând 2,1 % din teritoriul României, este situat în partea sud-est a ţării şi a Câmpiei Române, pe malul stâng al Dunării şi la graniţa cu Bulgaria. Judeţul Călăraşi ocupă locul 28 ca mărime în rândul judeţelor ţării şi se învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la sud – est cu judeţul Constanţa, la vest cu judeţul Giurgiu şi Judeţul Ilfov şi la sud cu Bulgaria.

Reşedinţa judeţului este municipiul Călăraşi, situat pe malul stâng al braţului Borcea.

Structura administrativă teritorială a judeţului Călăraşi, cuprinde 2 municipii (Municipiul Călăraşi care este şi reşedinţa judeţului şi Municipiul Olteniţa), 3 oraşe – Budeşti, Fundulea, Lehliu Gară, 50 comune şi 160 de sate.

La recensământul populaţiei din anul 2011, populaţia judeţului era în număr  de 306691 locuitori ( faţă de 324617 în 2002) din care 111081 locuiesc în mediul urban adică un procent de 36,22 % iar 195610 în mediu rural adică 63,78 %. Densitatea demografică este de 60,3 locuitori pe km2 iar structura populaţiei din punct de vedere etnic se prezintă astfel: 84,55 %  români (aici sunt incluşi şi aromânii şi macedoromânii), 7,50 % rromi şi alte naţionalităţi 7,95 %.

Populaţia pe oraşe: Municipiul Călăraşi are 65181 locuitori, Municipiul Olteniţa are 24822 locuitori, oraşul Budeşti 7725 locuitori, oraşul Fundulea 6851 locuitori iar oraşul Lehliu – Gară are 6502 locuitori.

Din datele deţinute la nivelul AJOFM Călăraşi, la data de 31.08.2014, rata şomajului la nivelul judeţului era de 7,12% în evidenţele instituţiei amintite fiind un număr de 7750 şomeri, un plus de 883 şomeri faţă de perioada similară 2013. Totuşi, având în vedere că după terminarea perioadei de ajutor de şomaj, dacă persoana respectivă nu se încadrează în muncă, va ieşi din evidenţa şomerilor, rata şomajului fiind calculată doar ca procent al personelor aflate în evidenţă din totalul populaţiei active, apreciem că numărul persoanelor care nu lucrează este posibil să fie mai mare decât cifra declarată.

Ca nivel de educaţie, 6,08% din populaţia judeţului este formată din persoane cu studii superioare absolvite, 17,4% au absolvit doar ciclul primar iar 5,3% nu au nicio formă de şcolarizare absolvită ( sursa: recensământ 2011).

În domeniul transporturilor, judeţul Călăraşi dispune, de o reţea de căi ferate în lungime de 188 km din care, 62,1 % (151 km) electrificată. Densitatea liniilor este de 47,8 km la 1.000 km2 teritoriu. Principalul nod feroviar este Staţia Ciulniţa situat pe ruta Bucureşti – Constanţa, la 109 km distanţă de Bucureşti, 116 km distanţă de Constanţa şi la 27 km distanţă de Călăraşi reşedinţa judeţului.

         Transportul rutier este deservit de o reţea de drumuri publice ce măsoară 1.348 km, din care 502 km de drumuri naţionale (37,25 %) şi 846 km drumuri judeţene şi comunale (62,75 %). Densitatea drumurilor publice este de 23,1 km la 100 km2 de teritoriu judeţean.

         Judeţul Călăraşi dispune de două porturi – unul la Dunăre, în municipiul Olteniţa, şi altul pe braţul Borcea, în municipiul Călăraşi. Acestea sunt utile transportului fluvial de persoane şi mărfuri.

Multiculturalitatea este prezentă şi în judeţul Călăraşi din punct de vedere al compoziţiei etnice şi apartenenţei religioase. Alături de populaţia majoritară, coexistă un număr semnificativ de persoane aparţinând etniei rome.

         Ponderea populaţiei rurale: 61,25%