Agent șef adjunct de poliţie GHIVECI BIANCA MIHAELA

Telefon direct: 0242 306 104
Mobil: 0758 233 078
E-mail: 
presa@cl.politiaromana.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuţiile purtătorului de cuvânt
 
 • întocmeşte documentele de planificare anuală a comunicării, la nivelul unităţii, în sprijinul prevederilor Concepţiei de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport elaborată de direcţia de profil;
 • gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă şefilor analize şi sinteze gen "revista presei";
 • asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al unităţii;
 • evaluează, lunar, stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi raporteaza şefului rezultatele analizei efectuate;
 • sprijină pe timpul documentării în teren şi furnizeaza informaţii de interes public ziariştilor din mass-media Poliţiei Române;
 • pregătesc şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viaţa şi activitatea unităţii;
 • redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul şi unitatea din care face parte, cu aprobarea şefului unităţii;
 • menţine legătura, pe plan central şi local, cu asociaţiile veteranilor de război, ale cadrelor în rezervă şi retragere şi asigură participarea reprezentanţilor acestora la acţiunile importante din cadrul unităţii;
 • organizează, în urma deciziei şefilor şi când situaţia concretă impune acest lucru, dar cel puţin o dată pe lună, conferinţe sau briefing-uri de presă, iar după desfăşurarea acestora informează Direcţia Informare şi Relaţii Publice despre problemele deosebite ce au rezultat;
 • realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei Internet;
 • prezentarea, în numele conducerii unităţii, a poziţiei oficiale faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;
 • transmiterea operativă, prin apariţii publice, a unor informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite;