Coordonator structură: Subinspector de poliție IONIȚĂ DORU

Structura de securitate este constituită dintr-un compartiment independent, aflat în subordinea inspectorului şef şi în coordonarea adjunctului şefului de inspectorat, însărcinat cu atribuţiile funcţionarului de securitate.

Mai jos sunt enumerate unele din principalele sarcini şi atribuţii ale compartimentului:

- urmăreşte punerea în aplicare şi verifică respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul Inspectoratului;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;

- organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- efectuează activităţi de îndrumare şi sprijin pe linia modului de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul tuturor subunităţilor Inspectoratului;

  •