Șef Serviciu: Comisar șef de poliție TOMA RADU

Telefon secretariat: 0242 306 171

Este serviciul specializat care actioneaza in conformitate cu legea, prin mijloace specifice de munca pentru combaterea criminalitatii in domeniul economic.

1.     Sub conducerea, controlul şi din dispoziţia procurorului efectuează acte de cercetare penală şi propune soluţii în conformitate cu prevederile legii în dosarele penale circumscrise criminalităţii economico-financiare ce au ca obiect săvârşirea de ilegalităţi la regimul juridic al societăţilor comerciale, companiilor naţionale, Registrul Comerţului, la regimul bancar şi al CEC-ului, valorilor mobiliare şi bursele de valori, regimul vamal, concurenţa neloială, regimul valutar, drepturile de autor şi conexe, drepturile de proprietate intelectuală, jocurile de noroc, autorizarea şi calitatea construcţiilor, protecţia mediului, achiziţiilor publice, transporturilor feroviare, aeriene şi navale, precum şi orice alte fraude prevăzute în legi speciale;

2.     Realizează, în aceleaşi condiţii, actele de urmărire penală stabilite de procuror prin rezoluţiile de delegare date în dosarele al căror obiect îl constituie faptele penale din competenţa exclusivă a acestuia (faptele de corupţie, cele asimilate infracţiunilor de corupţie şi cele în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de spălarea banilor sau cele prevăzute de Legea nr. 39/2002, etc.);

3.     Efectuează verificări cu privire la cereri, sesizări ori reclamaţii ce se referă la problematica încălcărilor de lege în domeniul economico-financiar sau bancar, care în forma sesizată nu întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni şi fac propuneri asupra soluţiilor;

4.     In conformitate cu prevederile legale în vigoare, verifică datele şi informaţiile obţinute, a celor primite de la alte structuri informative cu care cooperează sau colaborează pentru prevenirea şi combaterea fraudelor economice, în funcţie de rezultatul verificărilor dispunând asupra măsurilor legale ce se impun;

5.     asigură informarea opiniei publice, prin mass-media, cu privire la cazurile semnificative identificate şi cercetate, insistând pe necesitatea combaterii nocivităţii unor astfel de fapte şi atragerea populaţiei la combaterea criminalităţii economico-financiare, cu respectarea legislaţiei în domeniu