Coordonator structură: Agent principal de poliţie MAREȘ ANDREI

Telefon: 0242 306 117

Activitatea CAPC constă, în principal, în:

- realizarea de analize şi studii sociologice privind fenomenul infracţionalităţii şi a dinamicii acestuia;

- încheierea de parteneriate cu reprezentanţi ai societăţii civile: instituţii guvernamentale, ONG-uri, autorităţi publice locale;

- promovarea parteneriatului public-privat în activităţile de prevenire a criminalităţii;

- iniţierea şi desfăşurarea de: programe locale de prevenire, proiecte de prevenire şi combatere a criminaliăţtii şi planuri de actiune;

- desfăşurarea de activităţi informativ-preventive în comunităţi cu risc de victimizare;

- desfăşurarea de activităţi educativ-preventive, de pregătire antivictimală şi antiinfracţională, aâand ca beneficiari grupurile vulnerabile: copii, femei, bătrâni, persoane cu risc de marginalizare;

- conceperea unor materiale promoţionale şi de informare: pliante, afişe, broşuri cu caracter preventiv;

- consultarea cetăţenilor şi desfăşurarea unor acţiuni comune cu aceştia, cu rol preventiv, în comunităţi de risc;

- relaţionarea cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu ( din cadrul Poliţiei sau din societatea civilă) în momentul primirii unor solicitări punctuale.

LEGISLAŢIE

Biroul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii este structura specializată în cadrul IPJ Constanța şi işi desfăşoară activitatea în baza Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Dispoziţiei S 126/2003 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Româna pentru Prevenirea criminalităţii, Strategiei de modernizare a Poliţiei Române 2004-2007 reactualizată şi Recomandării R 19/1987 a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre ale Consiliului Europei.

Principiile care stau la baza activităţii de prevenire a criminalităţii sunt:

- principiul legalităţii;

- principiul respectării drepturilor şi libertăţilor omului;

- principiul parteneriatului social;

- principiul echidistanţei în relaţiile parteneriale;

- principiul transparenţei şi apropierii de comunitate;

- principiul priorităţii măsurilor preventive, faţă de cele coercitive;

- principiul cooperarii şi utilităţii sociale.

Obiectivele principale ale activităţii de prevenire a criminalităţii sunt:

- asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

- reducerea numărului infracţiunilor şi a participanţilor la săvârşirea acestora;

- reducerea riscului victimal;

- diminuarea consecinţelor încălcării legii;

- creşterea încrederii populaţiei în Poliţie;

- realizarea şi asigurarea spaţiului de securitate comunitar.