D/Șef Structură: Subinspector de poliție Chesaru Mirela

Telefon secretariat: 0242 306 167

Biroul Pregătire Profesională este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași care asigură, coordonează și controlează realizarea activităților de formare profesională, prin pregătirea polițiștilor din cadrul unității și evaluarea performanțelor individuale ale acestora, pe categorii de personal și pe specializări.

              Obiectivul principal al serviciului este formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene în scopul atingerii următoarelor deziderate instituționale:

•      formarea unui corp polițienesc bine pregătit pentru a face față provocărilor mediului operativ,

•     operaționalizarea unui proces de instruire teoretică și practică de calitate, precum și

•     dezvoltarea permanentă și menținerea unui nivel corespunzător de pregătire practică în concordanță cu dinamica mediului operativ și în considerarea bunelor practici în domeniu ale polițiilor europene partenere.

              În acest sens, principalele atribuții ale serviciului sunt următoarele:

•     realizează, monitorizează, coordonează și evaluează pregătirea teoretică de specialitate a polițiștilor din cadrul unității, pe post și prin programe de formare profesională continuă;

•      realizează, monitorizează, coordonează și evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești, cu cele patru componente:

1)          pregătirea tactică;

2)          pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării;

3)          pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare;

4)          pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu.