Sef birou: Subinspector de poliţie SAVA GEORGIANA

Telefon secretariat: 0242 328 589

Biroul pentru Protecţia Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași, cu competenţă teritorială pe raza judeţului Călărași, în domeniul activităţilor privind prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională sau penală care au ca obiect animalele aflate într-o situaţie de pericol.

Biroul pentru Protecţia Animalelor are ca principale atribuţii:

  • Planifică şi organizează activitatea proprie şi pe cea a personalului din subordine, desfăşurată în domeniul protecţiei animalelor;
  • Realizează intervenţia, alături de celelalte structuri de poliţie şi instituţii publice cu atribuţii în protecţia animalelor, la evenimentele din domeniul de competenţă;
  • Realizează documentări asupra evoluţiei fenomenului infracţional din domeniile de competenţă;
  • Constată şi aplică sancţiuni contravenţionale în domeniile de competenţă;
  • Verifică cereri şi sesizări ale cetăţenilor, instituţiilor publice sau organizaţiilor neguvernamentale referitoare la încălcări ale legislaţiei  în domeniul protecţiei animalelor;
  • Colaborează cu instituţiile de stat şi private, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul protecţiei animalelor, pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale comise în domeniul protecţiei animalelor, conform competenţelor;
  • Colaborează şi relaţionează permanent cu autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor în scopul intervenţiei de urgenţă în situaţia în care animalele sunt supuse unor situaţii de pericol care le afectează viaţa sau integritatea fizică, ca elemente ale condiţiilor de viaţă şi de bunăstare ale acestora;
  • Organizează şi execută acţiuni, controale şi alte activităţi poliţieneşti, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională, în domeniul de competenţă şi în zona de responsabilitate;