Data concursului: 16 Septembrie 2023

Anunt rezultate finale după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor_ concurs TCO3 posturi vacante ofițer specialitatea Ordine Publică