Activitatea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, în anul 2021, a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor, precum și destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale.

De asemenea, polițiștii au avut în atenție asigurarea climatului de legalitate al mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, obiective care se regăsesc și în anul 2022.

Totodată, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au cooperat în mod continuu cu celelalte autorități, pentru a gestiona corespunzător situația epidemiologică provocată de pandemia de COVID-19. Au fost efectuate 9.478 de acţiuni punctuale și aplicate 21.401 sancțiuni contravenționale.

În perioada supusă analizei, au fost primite 31.024 de apeluri preluate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, dintre care 20.772 (66,95%) au făcut obiectul intervenţiilor, iar pentru restul de 10.252 de apeluri nu a fost necesară intervenţia poliţiei la faţa locului.

Din totalul de 20.772 intervenţii la apeluri, 7.115 au fost din mediul urban şi 13.657 în mediul rural.

Pentru menținerea unui grad de ordine și siguranță publică polițiștii  au organizat 703 acțiuni cu efective mărite şi 16 razii. Au descoperit 634 de infracțiuni în flagrant delict, iar valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 8.069.240 lei.  

În anul 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au desfășurat acțiuni în domeniul combaterii evaziunii fiscale, prevenirii și combaterii contrabandei cu tutun și produse contrafăcute, precum și pentru prevenirea fraudelor în domeniul achizițiilor publice și în domeniul spălării banilor.

Au fost efectuate 56 de percheziții domiciliare, au fost puse în executare 53 de mandate de aducere și s-au dispus măsuri preventive față de 11 persoane.

Totodată, au existat 105 sesizări din oficiu, cu privire la săvârșirea de infracțiuni (contrabandă, punere în circulație produse contrafăcute, evaziune fiscală, spălarea banilor, alte domenii) și ridicată cantitatea de 6.723 kg de tutun, respectiv 171.220 de țigarete.

De asemenea, au fost aplicate 138 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 330.400 lei.

În anul 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași toate infracțiunile de mare violență înregistrate au fost soluționate.

Din acest punct de vedere, Serviciul de Investigații Criminale se înscrie în categoria structurilor care, în ultimii 7 ani, nu au rămas în evidență cu astfel de infracțiuni, cu autori neidentificați.

Polițiștii criminalişti din cadrul I.P.J. Călărași s-au deplasat pentru cercetarea la faţa locului la 2.914 evenimente, fiind descoperite şi ridicate 575 de urme, de diferite categorii.

Eficienţa acestor urme ridicate din câmpul infracţional s-a materializat în identificarea prin mijloace criminalistice a 79 de persoane.   

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat 134 de controale la persoane fizice şi juridice, 38 de percheziţii domiciliare, fiind dispuse 5 măsuri preventive.

De asemenea au indisponibilizat 14 arme de foc, 370 de bucăți muniție și 4.018 litri deşeuri periculoase.

În privinţa modalităţii de protejare a victimelor violenţei domestice, în cursul anului 2021, au fost emise 102 ordine de protecţie provizorii, din care 38 în mediul urban şi 64  în mediul rural.

Ca structură antrenată special pentru a acţiona independent sau în colaborare cu alte forţe de menţinere a ordinii, în vederea aplanării conflictelor deschise cu evoluţie violentă, în zone cu potenţial criminogen ridicat, precum şi pentru reţinerea unor persoane considerate periculoase ori prinderea unor urmăriţi, efectivele Serviciului pentru Acţiuni Speciale au participat la 62 de percheziții domiciliare, 58 de mandate executate și 112 misiuni de escortă a persoanelor arestate.

În anul 2021 au fost puse în executare 155 de hotărâri judecătorești, 135 fiind mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, 20 mandate europene se arestare.

Pentru polițiștii Biroului Siguranță Școlară, prevenirea victimizării minorilor, siguranţa în unităţile de învăţământ și a delincvenţei juvenile sunt preocupări primordiale în fiecare an şcolar.

Au fost efectuate 83 de întâlniri cu reprezentantii institutiilor de învățământ și 184 de activităţi preventiv-educative desfăşurate în cadrul orelor de curs.

În incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar în anul 2021, la nivelul județului Călărași, au fost înregistrate 15 fapte de natură penală.

Una dintre cele mai importante și eficiente resurse în cadrul unei instituții este cea umană, urmărindu-se astfel, pe parcursul întregului an, realizarea unui management responsabil și eficient, în scopul îndeplinirii unor obiective esențiale în cadrul instituției, procentul de ocupare a funcțiilor prevăzute fiind de 79,93%.

Pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a gradului de victimizare, la nivelul inspectoratului au fost puse în aplicare planuri de măsuri, urmărindu-se combaterea cu fermitate a principalelor cauze generatoare ale accidentelor, în principal indisciplina pietonilor, neacordare de prioritate pietonilor și vehiculelor, disciplinizarea bicicliștilor și conducătorilor de atelaje hipo și mopede și nerespectarea regimului de viteză legal.

Pe raza județului s-au produs 62 de accidente grave de circulație, soldate cu decesul a 24 de persoane şi rănirea gravă a 41.

Polițiștii rutieri au desfășurat 625 de acțiuni, fiind constatate și sancționate 36.405 abateri la regimul circulației.

Au fost reţinute 3.647 permise de conducere auto şi retrase până la remedierea deficienţelor constatate 997 de certificate de înmatriculare.

În perioada supusă analizei, poliţiştii de proximitate au descoperit în flagrant 57 de infracțiuni și au aplanat 278 de stări conflictuale, s-au soluționat 295 de dosare penale și 683 de petiții.

În privinţa modalităţii de protejare a victimelor violenţei domestice, în cursul anului 2021, au fost emise 102 ordine de protecţie provizorii, din care 38 în mediul urban şi 64  în mediul rural.

Pe parcursul anului 2021, au fost primite şi soluţionate 29.920 de cereri pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice.

De la începutul lunii august 2021, a fost operaționalizat Biroul Pregătire Profesională, având ca principale atribuții coordonarea, monitorizarea și evaluarea pregătirii de specialitate și a celei din domeniul intervenției polițienești, respectiv pregătire tactică, pregătire în domeniul educației fizice și autoapărării, în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare și al conducerii autovehiculelor de serviciu.    

Obiectivul principal al acestei structuri este dat de realizarea unui proces de instruire teoretică și practică de calitate pentru constituirea unui corp polițienesc bine pregătit, pentru a face față provocărilor unui mediu operativ extrem de dinamic.

Biroul pentru Protecția Animalelor este o structură nouă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, operațională din ianuarie 2021. Printre scopurile și obiectivele polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor se regăsesc combaterea și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală referitoare la animale și protecția acestora, regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și gestionarea câinilor fără stăpân, dar și luarea de măsuri imediate pentru protejarea animalelor aflate în pericol.

În cursul anului 2021, polițiștii Biroului Protecția Animalelor au soluționat 61 de petiții referitoare la situații de pericol în care se aflau unele animale și au efectuat investigații în cadrul a 24 de dosare penale. 

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic constituie o prioritate a poliţiei, în condiţiile în care, acesta tinde să devină din ce în ce mai complex, având implicaţii deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei naţionale.

În perioada supusă analizei au fost sesizate 31 de infracţiuni  și a fost confiscată cantitatea de 20,09 m3 de material lemnos.

La nivelul judeţului Călărași, au fost sesizate 5 infracțiuni de braconaj piscicol.

Polițiștii de ordine publică au constatat și aplicat 67 de sancțiuni contravenționale la OUG 23/2008, în valoare de 1.260.000 lei.

De asemenea, au fost executate, în sistem integrat, acţiuni şi controale, reușindu-se confiscarea a 512 kilograme de pește.

Au fost dispuse de către organele judiciare 312 măsuri de supraveghere judiciară, dintre care 273 reprezentând măsuri de supraveghere prin control judiciar şi 39 de măsuri de arest la domiciliu.

În perioada evaluată, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a  Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au fost încarcerate 683 de persoane: în baza ordonanței de reținere 624, mandat de arestare preventivă 58, mandat de executare a pedepsei 1.

În perioada analizată, a fost depusă cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, componenta 1, POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE,SM, pe axa prioritară Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, titlul proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”. La data de 21.10.2021 a fost semnat contractul de finanțare.

Prin analizele efectuate pe baza situaţiilor financiare, ţinând cont de bugetul aprobat, au fost inițiate măsuri ferme de utilizare judicioasă şi integrală a fondurilor bugetare deschise în valoare de 80.550.211 lei, care au fost utilizate în proporţie de 100%.

În anul 2021, au fost efectuate lucrări de reparații și de întreținere la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, la Poliția Orașului Budești, Poliția Municipiului Călărași, la posturile de poliție  Dorobanțu, Dragoș Vodă, Frumușani, Luica, Lehliu, Jegălia, Dichiseni și Alexandru Odobescu. Și Centrul de Reținere și Arest Preventiv Călărași a beneficiat de lucrări de amenajări interioare.

De asemenea, a fost amenajată prima cameră de anchetă pentru minori de la nivel național, la standardele prevăzute, constituind un exemplu de bune practici, această realizare reprezentând efortul conjugat al Serviciului Logistic, Financiar, Biroului de Comunicații și Informatică și al ofițerului psiholog al unității.

Pentru anul 2022, creșterea siguranței cetățeanului se menține ca fiind obiectivul principal al polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași.

Acțiunile viitoare vor viza îmbunătățirea calității serviciului polițienesc oferit cetățenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranța stradală și rutieră.

Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliție Județean Călărași va continua desfășurarea activităților în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul județului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situației operative.

Evaluarea activității desfășurată de polițiștii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Călărași, în anul 2021.

În ce privește activitatea Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Călărași, în anul 2021, s-a axat pe creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, combaterea infracționalității și consolidarea activității de ordine publică.

În cursul anului 2021, polițiștii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Călărași au desfăşurat 145 de acțiuni specifice transporturilor feroviare și navale, ocazie cu care au fost legitimate 13.237 de persoane, au fost identificaţi 541 de călători frauduloşi și s-au aplicat 2.358 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 592.340 de lei.

Totodată, lucrătorii serviciului au acționat și pe linia prevenirii răspândirii virusului  COVID 19, motiv pentru care au fost aplicate un nr. de 1.105 sancțiuni contravenționale în valoare 242.800 de lei, în baza Legii nr. 55/2020.

De asemenea, au fost constatate 35 de infracțiuni, din care 33 sunt constatări în flagrant delict, a fost dispusă 1 măsură preventivă și au fost ridicate bunuri în vederea confiscării: 6 ambarcaţiuni, 1 motor de ambarcațiune, 12 plase, dintre care 7 buc./325 m monofilament și 5 buc./230 m fir textil și material lemnos (mc.) – 2,1 m3, în valoare de 450 de lei.

Gradul de încadrare la nivelul Serviciului Județean de Poliție Transporturi este de 74,19%.