Nr.

crt.

Municipiu/oraș/comună

Coeficient de criminalitate specifică la nivel de zonă – municipiu / oraș / comună (%)

Domeniul de încadrare a ratei de criminalitate

Media criminalității județene în 2019 – 2,13

 1.  

CĂLĂRAŞI

2021,37

RIDICAT

 1.  

Modelu

94,02

MEDIU

 1.  

Roseţi

141,03

RIDICAT

 1.  

Dichiseni

47,01

SCAZUT

 1.  

Unirea

47,01

SCAZUT

 1.  

Jegălia

0,00

SCAZUT

 1.  

Borcea

47,01

SCAZUT

 1.  

Dragalina

47,01

SCAZUT

 1.  

Perişoru

0,00

SCAZUT

 1.  

Ştefan cel Mare

94,02

MEDIU

 1.  

Ştefan Vodă

0,00

SCAZUT

 1.  

Vâlcelele

94,02

MEDIU

 1.  

Grădiştea

0,00

SCAZUT

 1.  

Cuza Vodă

141,03

RIDICAT

 1.  

Alex. Odobescu

0,00

SCAZUT

 1.  

Independenţa

0,00

SCAZUT

 1.  

Vlad Ţepeş

0,00

SCAZUT

 1.  

Ciocăneşti

0,00

SCAZUT

 1.  

Dorobanţu

47,01

SCAZUT

 1.  

Ulmu

47,01

SCAZUT

 1.  

OLTENIŢA

611,11

RIDICAT

 1.  

Ulmeni

47,01

SCAZUT

 1.  

Spanţov

0,00

SCAZUT

 1.  

Chiselet

47,01

SCAZUT

 1.  

Mânăstirea

94,02

MEDIU

 1.  

Chirnogi

94,02

MEDIU

 1.  

Căscioarele

47,01

SCAZUT

 1.  

Radovanu

0,00

SCAZUT

 1.  

Curcani

47,01

SCAZUT

 1.  

Mitreni

0,00

SCAZUT

 1.  

Şoldanu

0,00

SCAZUT

 1.  

Nana

0,00

SCAZUT

 1.  

Luica

0,00

SCAZUT

 1.  

LEHLIU-GARĂ

47,01

SCAZUT

 1.  

Dor Mărunt

94,02

MEDIU

 1.  

Dragoş Vodă

0,00

SCAZUT

 1.  

Valea Argovei

47,01

SCAZUT

 1.  

Frăsinet

141,03

RIDICAT

 1.  

Lupşanu

47,01

SCAZUT

 1.  

Lehliu Sat

0,00

SCAZUT

 1.  

Nicolae Bălcescu

0,00

SCAZUT

 1.  

FUNDULEA

329,06

RIDICAT

 1.  

Ileana

0,00

SCAZUT

 1.  

Săruleşti

188,03

RIDICAT

 1.  

Gurbăneşti

47,01

SCAZUT

 1.  

Tămădău Mare

94,02

MEDIU

 1.  

Belciugatele

141,03

RIDICAT

 1.  

BUDEŞTI

188,03

RIDICAT

 1.  

Gălbinaşi

94,02

MEDIU

 1.  

Crivăţ

0,00

SCAZUT

 1.  

Vasilaţi

0,00

SCAZUT

 1.  

Sohatu

47,01

SCAZUT

 1.  

Plătăreşti

0,00

SCAZUT

 1.  

Frumuşani

94,02

MEDIU

 1.  

Fundeni

47,01

SCAZUT