Anunt organizare probe de verificare a aptitudinilor fizice a candidatilor  înscrisi la Academia de Politie - frecventa redusa - sesiunea 2017

Detalii

Programarea evaluarii psihologice a  candidaţilor recrutaţi pentru susţinerea examenului de admitere la instituţii de învăţământ M.A.I.

Detalii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, bdul. Republicii nr. 44, jud. Călăraşi recrutează candidaţi, bărbaţi și femei, pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2017, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.

Detalii