Inspectoratul de Politie Judetean CALARASI


HOME
HARTĂ SITE

CONTACT
Informații de contact
Telefoane utile
Purtător de cuvânt
Buletine de presă
Responsabil Legea 544

UTILE
Instituții publice
Revista
POLIȚIA ROMÂNĂ

Noul COD CIVIL
Coeficienti criminalitate

IPJ CALARASI - BILANT 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CALARASIE V A L U A R E A

ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI CALARASI IN ANUL 2006

STRATEGIA DE MODERNIZARE SI IMPLEMENTAREA UNOR NOI CONCEPTE

Efectivele Inspectoratului de Politie al judetului Calarasi si-au continuat, cu rigoare si consecventa,  eforturile de îndeplinire a standardelor de performanta, întreaga activitate derulându-se în baza Strategiei pentru modernizarea Politiei Române 2004 - 2007, actualizata, Programului de guvernare si Strategiei actualizate privind reforma institutionala a Ministerului Administratiei si Internelor în perioada 2005 - 2006.

Aceste importante documente programatice au fost avute în vedere la elaborarea planurilor proprii, monitorizarea actiunilor, precum si la evaluarea rezultatelor obtinute, cu scopul de a se stabili cele mai eficiente modalitati de crestere a calitatii prestatiei serviciului politienesc.

Concepte implementate prin management

În baza noilor comandamente dispuse de conducerea Inspectoratului General al  Politiei Române s-au pus în aplicare:

*Conceptul de reorganizare institutionala;

*Conceptul de actiune "cumul de competente în echipe mixte" (procurori-politisti-personal din cadrul Garzii Financiare, Directiei Judetene a Finantelor Publice etc.);

*Pregatirea continua a politistilor, prioritar în functie de necesitatile operative, concomitent cu crearea si consolidarea unei culturi organizationale;

*Eficientizarea modului de folosire a resurselor umane si financiare;

*Abordarea secventiala a fenomenului criminalitatii (marea criminalitate si mica criminalitate) pe baza programelor aflate în derulare;

*Folosirea concluziilor din sondajele de opinie ca instrumente de evaluare a performantelor manageriale.

Obiective ale actului managerial:

ü  operationalizarea structurilor nou înfiintate care sa corespunda strategiilor actuale stabilite de conducerea Inspectoratului General al Politiei Române pentru combaterea criminalitatii;

ü  coordonarea integrata a formatiunilor si orientarea acestora catre principalele segmente de criminalitate;

ü  redistribuirea efectivelor avându-se în vedere trinomul populatie-politist-volumul criminalitatii;

ü  cresterea numarului dispozitivelor de patrulare în mediul urban si rural si reducerea timpului la interventie;

Mutatii structural-organizatorice

În aceasta perioada a fost elaborat si aprobat de conducerea Inspectoratului General al Politiei Române noul Regulament de Organizare si Functionare, pus de acord cu statul de organizare al inspectoratului, fapt ce a permis o echilibrare a efectivelor în functie de raportul "populatie - volumul criminalitatii", punându-se accentul pe consolidarea sistemului de ordine publica prin suplimentarea cu functii, acoperirea deficitului de politisti si stabilirea cadrului organizatoric al activitatilor si relatiilor functionale. În acelasi timp, s-au realizat:

* înfiintarea Biroului drumuri nationale si europene in cadrul S.P.R. format din 6 ofiteri si 15 agenti, prin reorganizarea fostului birou de politie pentru autostrada;

* înfiintarea unor linii de munca vizând regimul drepturilor de proprietate intelectuala la Serviciul de Investigare a Fraudelor, respectiv, protejarea patrimoniului cultural national, la Serviciul de Investigatii Criminale;

* suplimentarea organigramei Serviciului Management Resurse Umane cu înca 2 functii de ofiter specialist (psiholog si pregatire continua) pentru un management performant al resurselor umane;

* suplimentarea organigramei Serviciului Comunicatii si Informatica cu înca 2 functii de ofiter specialist pentru constituirea compartimentului "protectia informatiilor clasificate - Componenta de securitate pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor".

Totodata, au fost identificate 19 functii de agenti necesare redistribuirii la posturile comunale de politie, în scopul întaririi efectivelor acestora, al asigurarii continuitatii serviciului politienesc, climatului de ordine si siguranta civica si operativitatii interventiei la solicitarile cetatenilor.

În actualul stat de organizare, sunt prevazute 175 posturi de ofiteri de politie, 539 posturi de agenti de politie si 38 posturi de personal contractual, rezultând un total de 752 posturi.

S-a creat, astfel, posibilitatea  obtinerii unui plus de eficienta în principal prin reducerea personalului neoperativ, precum si a cheltuielilor aferente, distribuirea functiilor pentru activitati operative, cresterea gradului de flexibilitate a structurilor si descentralizarea deciziilor.

Structuri nou înfiintate - operationalizate

*unitatea teritoriala de analiza informatiilor;

*compartimentul inspectie interna;

*compartimentul juridic;

*biroul politiei rutiere si biroul criminalistic de la Politia municipiului Calarasi au fost trecute în structura Serviciilor Politiei Rutiere si respectiv Criminalistic ;

*compartimentul "Apeluri de urgenta112", în cadrul Centrului Operational;

*formatiuni de politie rurala;

*marketing si achizitii publice;

*constituirea liniilor de munca vizând regimul drepturilor de proprietate intelectuala si protejarea patrimoniului cultural national.

PERFECTIONAREA SISTEMULUI RELATIONAL

Cooperarea inter-institutionala

În contextul cooperarii inter-institutionale, subliniem colaborarea de exceptie pe care am avut-o si o avem cu Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Calarasi, cu deosebire în ceea ce priveste stabilirea de obiective si sarcini precise pentru mentinerea ordinii si sigurantei civice pe raza de competenta si asigurarea finantarii unor proiecte specifice politiei .

Parteneriatul traditional cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Calarasi a cunoscut transformari, sprijinul acordat Politiei de catre jandarmi fiind consecvent.

Totodata, se remarca modul în care unitatile judetene ale Ministerului Public, Ministerului Justitiei si altor institutii abilitate cu aplicarea legii (Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii si Protectie Interna Calarasi, Biroul Anticoruptie Calarasi) au sustinut activitatea inspectoratului, dialogul si informarea reciproca constituind vectorii principali.

  De asemenea, remarcam aportul în combaterea activitatii economico-financiare ilicite adus de institutiile judetene ale Autoritatii Nationale a Vamilor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Garzii Financiare.

Relatii internationale

          A fost elaborat Planul de actiuni comun intre I.P.J.Calarasi si Directia de Politie Interna Silistra, plan ce a fost înaintat directiei de profil din I.G.P.R. in vederea avizarii.   In perspectiva derularii acestui plan a fost întocmit si "Planul de relatii internationale al inspectoratului pe anul 2007" care cuprinde actiunile ce se vor desfasura atât la Calarasi cât si la Silistra.

 De asemenea, trimestrial, a fost întocmit "Planul de implementare a legislatiei si de consolidare institutionala la nivel local in anul 2006"acesta fiind avizat de ministerul de resort fara obiectiuni sau recomandari.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI RESPECTAREA DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

La finele anului 2006, statul de organizare este încadrat în proportie de 86%, având vacante 106 de functii, din care: 30 de ofiter, 67 de agent de politie si 9 de personal contractual.

Ocuparea functiilor de conducere s-a realizat:

*numai prin concurs sau examen ;

*s-a asigurat o reala concurenta, pentru ocuparea celor 3 functii de conducere (sef birou), iar la cele 4 concursuri pentru promovare în vederea ocuparii a 8 functii de sef de post si 5 functii în cadrul Dispeceratului 112, participantii s-au prezentat în bune si foarte bune conditiuni;

În perioada analizata, 65 politisti au fost definitivati în profesie.

În prezent, media de vârsta a ofiterilor care ocupa functii de conducere este de 45 ani.

Media de vârsta a politistilor este de 36 ani si 7 luni. Pe categorii de personal media de vârsta este  de 38 ani si 9 luni pentru ofiteri, respectiv de 36 ani  pentru agenti.

STAREA SI PRACTICA DISCIPLINARA

Urmare demersurilor educative, a exigentei factorilor de conducere si aplicarii stricte a masurilor stabilite pe linia îmbunatatirii starii si practicii disciplinare, în perioada analizata se înregistreaza o scadere a abaterilor disciplinare fata de cea similara a anului 2005, de la 40 la 28.

În baza dispozitiei sefului inspectoratului, au fost desfasurate activitati de monitorizare privind modul de actiune al politistilor la apelurile cetatenilor, preluate prin Dispeceratul 112, la  subunitatile teritoriale si posturile de politie arondate acestora.

POLITICA DE DEZVOLTARE A CAPACITATII TEHNICO-OPERATIVE

        Asigurarea bazei logistico-financiare

Fondurile repartizate au fost utilizate sau sunt in curs de utilizare, urmarindu-se eliminarea cheltuielilor neeconomicoase. La aceasta data de nu înregistram datorii fata de furnizorii de bunuri si servicii.

            Achizitii importante

-                 amenajarea spatiilor privind îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite cetatenilor (biroul de primire a publicului, sala de asteptare si documentare a publicului, spatiu destinat asistarii victimelor), în valoare totala de 73.230 RON ;

-                 achizitia publica pentru întocmirea cartilor funciare pentru 75 apartamente de serviciu,  precum si evaluarea acestora în scopul valorificarii;

-                 executarea lucrarilor de igienizare, întretinere si reparatii curente la arestul inspectoratului, pentru îmbunatatirea conditiilor de detentie;

-                 amenajarea spatiilor de lucru cu destinatie U.T.A.I., inspectie interna, camera tehnica pentru transmisii date ;

-                 realizarea lucrarilor de refacere, respectiv consolidarea la posturile de politie comunale Plataresti si Spantov ;

-                 realizarea lucrarilor de reparatii la Chinodrom Calarasi ;

-                 s-a încheiat procesul de echipare cu tinuta de serviciu a efectivelor de ordine publica preluate de la jandarmi si a celor  încadrati din sursa externa.

-                 dotarea cu un numar de 77 autoturisme Dacia Logan care au fost repartizate la efectivele politiei de ordine publica, politie rutiera, precum si la alte  servicii

                Urmare a rectificarii bugetare efectuate în luna noiembrie 2006, unitatii noastre i-au fost repartizate fonduri pentru investitii si dotari independente necesare desfasurarii în conditii optime a activitatii specifice muncii de politie, în concordanta cu cerintele Uniunii Europene .

În acest sens se afla în curs de desfasurare procedurile de achizitie a urmatoarelor bunuri materiale:

Ű         2 statii de lucru pentru procesarea fotografiilor digitale cu imprimanta laser color, destinata Serviciului Criminalistic;

Ű         4 echipamente informatice (routere) necesare transmiterii de date la nivelul unitatii si subunitatilor de politie ;

Ű         13 statii de lucru (calculatoare)

Ű         2 aparate de multiplicat;

Ű         50 instalatii de avertizare incendiu si antiefractie, pentru toate posturile de politie comunale ;

Ű         10 camere video digitale din care se vor repartiza :

Ű         10 aparate foto digital compact  ;

Ű         2 aparate foto digital SLR, pentru Serviciul Criminalistic.

Deasemenea au fost alocate fonduri importante pentru finalizarea lucrarilor de :

Ű         unui imobil cu destinatia post politie Galbinasi;

Ű         unui imobil cu destinatia locuinta de serviciu .

Ű         2 platforme necesare persoanelor cu handicap locomotor ce vor fi amplasate la sediile I.P.J Calarasi si P.M.Oltenita.

UNITATEA TERITORIALA DE ANALIZA A INFORMATIILOR

           În vederea operationalizarii a fost amenajat un birou special in incinta IPJ-ului, fiind dotat cu mobilier adecvat bunei desfasurari a activitatii si asigurat conform regulilor de protectie fizica a spatiului de lucru.

         -s-a preluat si pus in functiune echipamentul IT

         -statiile de lucru au fost instalate si conectate la reteaua LAN a inspectoratului

          -s-a cerut si s-a  obtinut autorizarea personalului unitatii pentru accesul la principalele aplicatii existente in administrarea Politiei Romane respectiv: Urmariti;Încarcerati;Furturi din auto;Dactil;EAC;Evidenta Populatiei;;Evidenta intrari-iesiri straini;Autoritatea pentru straini; iar in prezent fiind in curs de autorizare si pentru aplicatia Pasapoarte

          -a fost instalata aplicatia CAMAS la serviciile operative

           -s-a contribuit la conceperea si crearea de materiale si pliante cu continut preventiv

DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE INVESTIGATIE TEHNICO-STIINTIFICA

În vederea abordarii moderne, eficientizarii activitatilor criminalistice, a pregatirii profesionale si revigorarii cercetarii stiintifice la nivel teritorial, a fost reorganizata activitatea prin comasarea biroului criminalistic de la municipiul resedinta de judet cu Serviciul Criminalistic, în urma careia a rezultat o compartimentare specializata: investigarea tehnico-stiintifica a locului faptei, identificari judiciare si compartimentul de expertize si constatari tehnico-stiintifice. În perioada analizata, au fost suplimentate 2 functii de agenti la Serviciul Criminalistic ambele fiind de conductor câine de urma.

S-au desfasurat în aceasta perioada activitati profesionale de specialitate, concretizate în  1.699 deplasari pentru cercetari la fata locului. Au fost efectuate 151 expertize si constatari stiintifice, din care 70 dactiloscopice, 42 grafice, 20 traseologice si 19 balistice.

 În urma activitatilor desfasurate au fost identificati 70 autori de infractiuni, în cauze cu autori necunoscuti, din care 6 prin Sistemul AFIS 2000, in sarcina carora s-a stabilit  comiterea a 63 fapte.

Baza de date a Sistemului AFIS 2000 a fost alimentata cu 340 urme papilare si 1800 fise decadactilare, iar în sistemul IMAGETRACK au fost incluse imaginile si impresiunile a 1020 persoane. Pe lânga aceste sisteme s-a implementat metodologia C.D.N. iar in prezent sunt in evidenta 70 C.I.N., 13 P.I.N., 41 disparuti si 136 dromomani, fiind in curs de organizare si sistemul IBIS privind urmele armelor de foc.         

COMUNICATII  SI  TEHNOLOGIA  INFORMATIEI

În aceasta perioada s-a continuat implementarea sistemului informatic integrat unitar, compatibil cu cel al statelor europene, care asigura accesul la bazele de date în timp real si operativ, lucratorii Biroului de Comunicatii si Informatica contribuind la integrarea cu succes în acesta.

Ű        Pentru informarea cât mai eficienta si transparenta a cetatenilor care se prezinta la biroul de primire a publicului de la sediul I.P.J., a fost instalat un display electronic pe care sunt afisate dinamic,  informatii de interes pentru cetateni, cum sunt : coordonate de contact pentru I.P.J. si subunitati (adresa, e-mail, adresa site WEB, telefon),  programul de audiente, date de contact pentru Ofiterul de presa, actele necesare pentru obtinerea Certificatului de Cazier Judiciar, programul de vizite si pachete la arestul I.P.J., informatii utile cu privire la numarul de urgenta 112, oportunitati de cariera, si altele.

Ű        În scopul implementarii la nivel local a prevederilor Planului de prevenire a evenimentelor rutiere « Trafic rutier mai sigur cu sprijinul cetatenilor », pe site-ul IPJ Calarasi a fost creat un formular electronic ce poate fi accesat de catre cetatenii dornici sa sesizeze aspecte de interes pentru Politia Rutiera.      

CAZIER JUDICIAR SI EVIDENTA OPERATIVA

            Un volum însemnat de munca a fost depus pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar solicitate de cetateni pentru diverse motive. Astfel, în perioada analizata au fost primite si rezolvate 37.191 cereri privind eliberarea certificatelor de cazier, din care 28.805 în regim de urgenta.

Având în vedere punerea în aplicare a Proiectului informatic de eliberare a certificatului de cazier judiciar au fost întreprinse activitati de implementare în calculator a peste 8.850 fise nominale privind persoanele condamnate si cele cu mentiuni operative.

POLITICA DE PREVENIRE

În  anul  2006 s-au derulat activitati specifice, în cadrul programelor si protocoalelor încheiate la nivel local:

*  Proiectul de prevenire a violentei in scoli " Sa exmatriculam violenta"  activitati realizate in colaborare cu Inspectoratul scolar si alte institutii guvernamentale si neguvernamentale locale;

* Proiectul  "Siguranta ta conteaza" (prevenirea tâlhariilor) ce  s-a desfasurat în perioada octombrie 2005 - decembrie 2006, constituind o completare a Planului de masuri pentru prevenirea si combaterea infractiunilor comise cu violenta;

* Program pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale comise de rromi, îmbunatatirea relatiilor de cooperare ,prevenirea discriminarii si respectarea drepturilor omului  (în colaborare cu Asociatia Speranta Romilor si Asociatia Agora);

* Protocol de colaborare in domeniul prevenirii accidentelor de circulatie rutiera (I.S.Calarasi, R.A.R, A.R.R, I.S.U. Calarasi, Sectia D.N. Calarasi, A.C.R.  Calarasi, Serviciul de Ambulanta Calarasi);                                

* Protocol de cooperare în scopul desfasurarii în comun a programelor sau actiunilor pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun etc. si desfasurarea de activitati in parteneriat pe acest domeniu (Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Calarasi ;

* Proiect local de Prevenire a  Delicventei Juvenile  in mediul rural ( in colaborare cu Inspectoratul Scolar, Primarii, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog)

Protocol de colaborare in scopul desfasurarii  activitatilor prevazute in planurile de masuri pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului (Inspectoratul Scolar, Organizatii neguvernamentale, Societati specializate de paza, Protoierie, Institutii publice)

POLITICA DE COMBATERE A CRIMINALITATII.ANALIZA SITUATIEI OPERATIVE

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EVOLUTIA CRIMINALITATII

În  anul 2006, politia a fost sesizata cu privire la comiterea a 6.101 infractiuni, din care 923 economico-financiare, 3.189 judiciare si 1.989  de alta natura.

De asemenea au fost constatate un numar de 4.179 de infractiuni, din care 1.088 economico-financiare, 2.086 judiciare, iar 1.005 infractiuni sunt de alta natura.

     La nivelul judetului Calarasi, în acest an au fost solutionate un numar de 3.494 infractiuni.

INFRACTIUNILE DE NATURA JUDICIARA

Masurile preventive adoptate în acest domeniu  au condus la mentinerea sub control a situatiei operative la  principale genuri de infractiuni, astfel ca la finele anului, la nivelul judetului se înregistreaza îmbunatatiri evidente.

Astfel, infractiunile de natura judiciara cunosc o crestere, de la 2.054 în aceeasi perioada a anului trecut la 2.086, tendinta care se regaseste în mod corespunzator si la unele subunitati teritoriale.

Faptele cu violenta contra persoanei scad, la nivelul judetului, de la 309 la 235 cu aceeasi tendinta descendenta la nivelul localitatilor  rurale.

Analiza infractiunilor de mare violenta evidentiaza faptul ca toate  sunt comise pe fondul unor altercatii de moment, neexistând fapte de acest gen savârsite cu premeditare.

            Infractiunile contra libertatii persoanei sunt în scadere, de la 257 la 154, cele de tâlharie scad de la 74 la 57. Desi infractiunile de viol  scad de la 19 la 14, constatam ca nu s-au comis fapte cu mod de operare deosebit, majoritatea putând fi evitate de partile vatamate printr-un mai bun sistem de autoprotectie pornind de la evitarea usurintei cu care au favorizat relatiile cu autorii si actul infractional.

             Pâna în luna septembrie 2006 s-au desfasurat activitati în conformitate cu Planul de masuri pentru Documentarea Activitatii Infractionale a Grupurilor de Infractori. La începutul anului existau în evidenta 12 grupari cu 66 de persoane, au fost identificate 16 cu 59 de persoane, s-au destramat 22 cu 81 de persoane si au ramas în evidenta 12 grupari cu 67 persoane.

                        S-a înfiintat un compartiment format din 2 ofiteri care executa activitati în conformitate cu standardele operationale si profesionale privind  activitatile de identificare si destramare a gruparilor infractional-ocazionale.

                        Pana la începutul lunii septembrie au fost identificate si destramate 3 grupari cu 13 persoane.            Exemplificam în acest sens documentarea activitati infractionale a grupului I. GEORGIAN care în perioada 2005 - 2006 a comis 19 infractiuni de furt din societati comerciale de pe raza mai multor localitati, ocazie cu care au sustras bunuri în valoare de peste 7.100 RON, grupul LIXANDRU în sarcina caruia au fost probate 20 de furturi de autoturisme de pe raza municipiului Bucuresti si grupul BORDEI ai caror membri au spart 13 apartamente pe raza municipiului Calarasi de unde au sustras bunuri în valoare de 60.000 RON.

           Prin executarea sarcinilor din  Programul de Prevenire si Combatere a Infractiunilor cu Violenta, violenta intrafamiliala a cunoscut un trend descendent, astfel ca au fost constatate 179 infractiuni si au fost solutionate 123 de infractiuni

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

Prin prisma importantei deosebite ce se acorda  protectiei drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, pe parcursul acestei perioade, structurile specializate au desfasurat o serie de activitati materializate în constatarea a 102 infractiuni ,   fiind cercetate un numar de 36 persoane.

În aceasta perioada au fost solutionate 64 dosare penale, din care 36 prin propunere de începere a urmaririi penale si declinare la unitatile de parchet.

            Combaterea fraudelor vamale, a importurilor de produse subevaluate a constituit unul din obiectivele prioritare în care s-a actionat, fiind initiate în acest sens, actiuni si verificari menite sa diminueze ilegalitatilor  în sfera importului, exportului, productiei, valorificarii de marfuri în regim duty-free, comercializarea de tutun si produse din tutun, bijuterii si metale pretioase, fiind constatate a 28 infractiuni la Codul Vamal , fiind cercetate 10 persoane.

            Abordarea infractionalitatii din sfera coruptiei s-a focalizat pe ilegalitatile aparute  domeniul transporturilor si lucrarilor publice, cu ocazia unor tranzactii comerciale cu bunuri apartinând institutiilor publice, acordarea de credite bancare sau de subventii cu încalcarea legii, fiind descoperite  un numar de 113 de astfel de infractiuni ori aflate în legatura directa cu cele de coruptie, comise de 82 persoane, care au creat un prejudiciu de 44.925 RON.

            Structura de combatere a criminalitatii din sfera coruptiei si din domeniile conexe au desfasurat o serie de activitati specifice materializate prin înaintarea la Parchet cu propunere de declinare a competentei a unui numar de 17 dosare penale.           

            In acest context s-a actionat în sensul intensificarii si extinderii activitatilor de cercetare a faptelor cu urmari deosebite, prin prisma cuantumului prejudiciului cauzat si a persoanelor implicate, fiind solutionate în aceasta perioada un numar de 20 dosare complexe de natura economico-financiara, din cele 29 aflate in lucru astfel: 5 cu propunere de începere a urmaririi penale; 7 cu propunere de declinare a competentei la unitatile de parchet  iar in 8 s-au facut propuneri de neîncepere a urmaririi penale.

            Au fost cercetati 268 învinuiti/inculpati, pentru un  prejudiciu cauzat in echivalent de 68.517.000 RON, din care s-au recuperat 63.455.000 RON reprezentând 18.130 mii EURO.

Modalitati de solutionare:

Din analiza activitatilor desfasurate de ofiterii serviciului conform obiectivelor din Programul Sectorial "Antifrauda", se impune a preciza faptul ca în perioada evaluata, toate cadrele si-au adus aportul la realizarea sarcinilor din cele trei subprograme de actiune.

În cadrul "Subprogramului Antifrauda" au fost organizate si executate un numar de 250 actiuni si controale fiind supravegheate calificat un numar de 298 elemente suspecte. Urmare a activitatilor întreprinse, au fost solutionate prin propuneri de I.U.P. un numar de 69 dosare cu 451 persoane cercetate pentru comiterea unui numar de 628 infractiuni economico-financiare cu un prejudiciu de peste 63.583.798 RON.

In cadrul "Subprogramului Anticoruptia", au fost initiate un numar de 32 actiuni complexe de documentare, care au dus la înregistrarea a 17 dosare penale în care au fost cercetate  89 persoane pentru un prejudiciu total de 56.435 RON, fiind constatate 119 infractiuni.

Cu privire la "Subprogramul Protectia drepturilor de proprietate intelectuala",  în perioada evaluata au fost initiate si organizate un numar de 80 actiuni care au condus la solutii de I.U.P. în 28 dosare fiind cercetate un numar de 36 persoane pentru comiterea unui numar de 102 infractiuni pentru un prejudiciu total de 166.743 RON.   

ARME, EXPLOZIVI, SUBSTANTE TOXICE

Pe linie de arme, explozivi, substante toxice la nivelul judetului au fost organizate si executate 148 actiuni si controale care s-au materializat în constatarea a 32 infractiuni, din care 5 nerespectarea regimului armelor si munitiilor, 11 nerespectarea regimului materiilor explozive, 12 infractiuni privind fondul piscicol, 3 infractiuni de braconaj cinegetic si o infractiune de contrabanda.

            Cu ocazia constatarii acestor infractiuni au fost ridicate în vederea confiscarii 12 arme, din care 8 arme de vanatoare, 4 arme neletale, 9.785 buc. cartuse, 0,42 kg.substante toxice, 240 kg. materii explozive si 0,5 kg. mercur.

ASIGURAREA ORDINII PUBLICE SI A SIGURANTEI CETATEANULUI

Reorganizarea sistemului de ordine publica din mediul urban si rural s-a facut conform conceptiei elaborate de Inspectoratul General al Politiei Române.

Remarcam faptul ca în Conceptia de organizare a sistemului de ordine publica au fost luate în considerare propunerile formulate de catre I.P.J. Calarasi, în mod deosebit pe linia organizarii, planificarii si evidentei activitatilor desfasurate de catre compartimentele structurilor de ordine publica.

La nivelul structurilor de ordine publica s-a acordat prioritate punerii în aplicare a urmatoarelor concepte:

*Conceptul politiei de proximitate;

*Conceptul de raspuns operativ si eficient la solicitarile cetatenilor;

*Conceptul standardelor de interventie;

*Respectarea standardelor de primire a publicului, inclusiv în mediul rural;

*Pregatirea profesionala continua.

Prin coordonarea activitatii posturilor de politie de catre formatiunile de politie rurala constituite în cadrul subunitatilor teritoriale, a fost facilitata o mai buna gestionare a situatiei operative, cresterea operativitatii si capacitatii de reactie, atât în domeniul combaterii fenomenului infractional, cât si pe linia cunoasterii si rezolvarii, conform competentelor legale, a problemelor cu care se confrunta comunitatile locale.

Monitorizarea si evaluarea zilnica a activitatilor, adaptarea dispozitivelor de siguranta publica în functie de problematica situatiei operative si buna colaborare cu jandarmii si politia comunitara au contribuit, determinant, la asigurarea climatului de ordine si siguranta civica, neînregistrându-ne cu acte grave de tulburare a ordinii si linistii publice, cu impact negativ asupra populatiei.

În anul 2006 politistii din sistemul de ordine publica au solutionat un numar de 1873 lucrari si cauze penale .

De asemenea, un volum semnificativ de munca a fost depus pentru rezolvarea a 450 cauze penale cu autori necunoscuti, din care 374 prin identificarea autorilor ( 83 %).

Cei 9 politisti care si-au desfasurat activitatea în cadrul compartimentelor de proximitate au avut în vedere un complex de activitati preventive, de popularizare a conceptului politiei de proximitate si extindere a acestuia în mediul rural, realizându-se, astfel, o perceptie mai buna a institutiei politiei în rândul comunitatii.

INFRACTIONALITATEA STRADALA SESIZATA

În baza programelor I.G.P.R. “Prevenirea tâlhariilor-Siguranta ta conteaza", “ Prevenirea si combaterea criminalitatii stradale în sistem integrat"," Prevenirea si combaterea infractiunilor comise cu violenta" si “Prevenirea si combaterea traficului si consumului stradal de droguri" s-au întocmit planuri de masuri la nivelul inspectoratului care au fost înaintate la fiecare subunitate de politie, iar, lunar, s-a analizat eficienta masurilor luate.

Infractionalitatea stradala sesizata a scazut la 376 infractiuni, fata de 443 în anul 2005, scaderea fiind de 15%, crescând totodata numarul infractiunilor stradale constatate în flagrant la Legea 61/1991/R cu  14%.

Au scazut, tâlhariile comise pe timpul zilei cu 9, totalul furturilor cu 69, cele  din societati comerciale cu 17, cele din obiective asigurate cu paza cu 8, cele din buzunare cu 19, din auto cu 29, componente de auto exterioare (oglinzi capace, etc.) .Au crescut în schimb furturile de animale si pasari

Infractiunile de furt reprezinta cel mai mare segment al fenomenului infractional stradal, care, în perioada analizata, au înregistrat o scadere de la 320 în  2005 la 251 în  2006, 180 de fapte fiind savârsite în mediul urban si 71 în mediul rural , majoritatea fiind comise pe

  timp de noapte.

            Nu au fost înregistrate infractiuni stradale privind traficul si consumul ilicit de droguri, iar infractiunile la Legea 61/1991 republicata se mentin pe total  la acelasi nivel cu anul 2005.

POLITICA APROPIERII DE COMUNITATE

Conducerea inspectoratului a acordat o atentie deosebita îmbunatatirii calitatii serviciilor de primire a cetatenilor si de asistenta a victimelor, fiind implementat Programul National privind activitatea de primire a publicului si de asistenta a victimelor, construit pe ideea de transparenta si apropiere de cetatean, sens în care au fost atrase fonduri suplimentare, prin sponsorizari, pentru finantare a proiectelor de amenajare a spatiilor în suma de 11.500 lei RON.

În ceea ce priveste relatiile publice, au fost înregistrate urmatoarele progrese:

·        publicarea pe pagina de internet a inspectoratului a buletinelor de presa, comunicatelor si  sintezelor, fiind introdusa si posibilitatea de contact cu cetateanul prin intermediul email-urilor;

·        instalarea în sala de asteptare de la sediul inspectoratului  a unui monitor ce ofera informatii utile cetatenilor si aspecte din activitatile desfasurate de Politie;

·        comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public si lansarea unei noi variante a paginii internet www.cl.politiaromana.ro.

În domeniul ambientarii, planul întocmit în acest sens a fost realizat conform precizarilor metodologice în vigoare; spatiile destinate relatiilor cu publicul sunt amenajate la standarde europene.

ANALIZA TIMPULUI DE RASPUNS LA APELURILE 112

În perioada de referinta au fost primite si dispecerizate un numar de 9.127 apeluri preluate prin Dispeceratul 112, din care 6.783 din mediul urban si 2.344 din rural.

Prin masurile organizatorice luate la nivelul Centrului Operational dar si prin cele dispuse la subunitatile teritoriale si posturile comunale, timpul de reactie se afla pe un trend descrescator comparativ cu perioada anterioara, astfel:

-         sub 10 minute = 8.630 apeluri;

-         10 - 15 minute = 243 apeluri;

-         15 - 20 minute = 125 apeluri;

-         peste 20 minute = 39 apeluri;

           Remarcam faptul ca odata cu dotarea a 39 posturi de politie cu autoturisme Logan pentru munca operativa, timpul de reactie a scazut considerabil.

Totodata, în  anul 2006 au fost 119 situatii în care s-a pus în aplicare conceptia "NAVODUL", reusindu-se, de fiecare data, identificarea mijlocului de transport auto si luarea masurilor legale.

ACTIUNI SI INTERVENTII

În aceasta perioada se remarca o crestere semnificativa a interventiilor desfasurate de politisti pentru ajutorarea persoanelor si a comunitatilor afectate de fenomenele meteorologice negative si  alte situatii de urgenta, în paralel cu realizarea sarcinilor si atributiilor pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii si asigurarea unui climat de siguranta corespunzator, astfel:

* limitarea si înlaturarea efectelor negative produse de inundatiile din primavara anului 2006.

* prevenirea extinderii virusului gripei aviare prin sprijinirea personalului Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi în luarea masurilor necesare;

* participarea la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia manifestarilor cu public numeros.

Activitatea desfasurata de cadrele Detasamentului Politiei de Interventie Rapida, s-a concretizat în cele 420 misiuni executate pentru asigurarea si întarirea climatului de ordine si siguranta civica de pe raza subunitatilor teritoriale.

POLITIA  RUTIERA

              Ca urmare a  mutatiilor survenite in contextul euroconformizarii, exploziei parcului auto din tara noastra, a cresterii numarului persoanelor detinatoare de permis de conducere, a drepturilor, obligatiilor si raspunderilor ce revin participantilor la trafic, protectia proprietarii publice private, precum si a mediului înconjurator, a imprimat activitatilor specifice o traiectorie ascendenta in vederea îndeplinirii obiectivului strategic stabilit in cadrul Programului Partenerial de prevenire si combatere a accidentelor rutiere grave si anume, reducerea cu 5% a mortalitatii pana la 31 iulie a.c. si in continuare pana la sfârsitul anului 2006.

            Daca la evaluarea la 31 iulie a rezultatelor Programului Partenerial constatam ca la nivelul judetului Calarasi obiectivul strategic nu a putut fi realizat din cauze concrete mentionate la momentul respectiv, in a doua parte a anului si la sfârsitul perioadei analizate, prin continuarea  executarii masurilor  preventive prevazute in Programul Partenerial, putem  prezenta îndeplinirea obiectivului propus, fapt atestat de diminuarea numarului accidentelor de circulatie cu consecinte grave la 99 (-5%) si al persoanelor decedate la 51(-4%).

            Ansamblul activitatilor de coercitie si educational preventive desfasurate in cadrul Programului Partenerial si in continuarea acestuia, de prevenire si combatere a accidentelor rutiere, au determinat obtinerea de rezultate preponderent pozitive comparativ cu aceeasi perioada a anului 2005 la principalele activitati desfasurate de politia rutiera .

            Astfel:

  • au fost descoperite:557(+46,97) infractiuni din care 341 (+28,68%) la regimul circulatie si 216 (+89,47%) de alta natura;
  • au fost constatate 39.449 abateri contraventionale (+29,11%) din care:

            -16.390 (36,94%) pentru nerespectarea regimului legal de viteza : 

            -2.310 (+72,48%) pentru nefolosirea centurii de siguranta;  

            -961(+75,31%) pentru traversarea neregulamentara a drumului de  

             catre pietoni.

  • au fost retinute in vederea suspendarii 971(+17,70%) permise de conducere si retrase din trafic 1.114(+10,27%) certificate de înmatriculare.

            In acest context riscul victimizarii populatiei prin accidente de circulatie a cunoscut reduceri la aproape toti indicatorii constatându-se urmatoarea dinamica comparativ cu aceeasi perioada a anului 2005:

  • Accidente rutiere cu victime : 305 (-6%) din care grave:99(-5%).
  • Persoane decedate:51 (-4%).
  • Persoane ranite grav:75 (+1%).
  • Persoane ranite usor :294 (-11%).

Rezultatele principalelor activitati desfasurate de politia rutiera in 2006:

La  sfârsitul perioadei analizate, semnificativa este întarirea caracterului preventiv al legislatiei rutiere, sistemul cu puncte penalizare, largirea ariei de actiune a masurilor administrative complementare, incriminarea de noi abateri ca infractiuni, cuantumul amenzilor contraventionale si asigurarea viabilitatii masurilor sanctionatorii,  toate fiind de natura sa sporeasca eficienta activitatilor preventive.

Pentru perioada urmatoare au fost lansate câteva initiative privind introducerea sistemului de supraveghere video a circulatiei si de înregistrare a abaterilor de la normele rutiere in municipiul Calarasi, Oltenita si pe principalele drumuri nationale.

Pe termen scurt au fost stabilite urmatoarele obiective:

  • Combaterea prin programe parteneriale punctuale, a principalelor cauze generatoare de accidente.
  • Implementarea unei Strategii de prevenire si combatere a accidentelor rutiere in mediul rural (aceasta si datorita faptului ca in aceasta zona s-au înregistrat 80% din accidentele cu consecinte grave).

CERCETARE PENALA SI FINALITATE JUDICIARA

În conformitate cu coordonatele strategiei de modernizare a Politiei Române, activitatea desfasurata de formatiunile cercetari  penale în perioada analizata a avut  ca obiective prioritare optimizarea activitatii profesionale, cresterea aportului la combaterea fenomenului infractional, îmbunatatirea  operativitatii si finalitatii judiciare,  consolidarea colaborarii cu celelalte formatiuni si a parteneriatului cu unitatile de parchet .

Potrivit datelor statistice, in perioada analizata, lucratorii cu atributiuni de cercetare penala  au solutionat 4527 dosare si lucrari penale, din  care 2205 cu urmarirea penala începuta.

În 1481 cauze s-au facut propuneri de trimitere in judecata a 2931 inv./inc., fata de 110 luându-se masuri privative de libertate.

                  La nivelul formatiunilor de cercetare penala s-au solutionat 60,70% din totalul dosarelor,  procent care în cazul celor finalizate cu RTUP a fost de 79,89%.

            Lucratorii formatiunilor de cercetare penala au efectuat acte premergatoare si solutionat in perioada analizata 151 lucrari.

De mentionat ca 5 dintre dosarele solutionate au facut parte din categoria celor complexe, cu grad sporit de dificultate in administrarea probelor, toate de natura judiciara, fiind finalizate cu propuneri de trimitere in judecata a 88 inv./inc.( 8 în stare de arest preventiv),  care au savârsit un numar de 89 infractiuni .

Formatiunile de cercetare penala au extins cercetarile în legatura cu 125 noi fapte  si 105 noi faptuitori si un prejudiciu de 35000 ron.

Distinct de aceasta, ca urmare a aparitiei Legii nr.364/2004 privind organizarea si functionarea Politiei Judiciare si a Legii nr.508/2004 privind organizarea si functionarea Directiei de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, s-au efectuat acte procedurale într-un numar de 75 dosare si lucrari penale.

Pe linie de arest - transfer activitatea s-a desfasurat potrivit cadrului legal si dispozitional în vigoare. Nu au existat situatii de încalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor încarcerate.

A fost pus în aplicare protocolul de colaborare cu Administratia Nationala a Penitenciarelor si majoritatea persoanelor ce aveau emise Mandate de executarea pedepsei închisorii au fost depuse direct în penitenciar.

Pe linia îmbunatatiri conditiilor de detentie s-au efectuat amenajari în interiorul arestului:

-          s-a amenajat o sala pentru primirea pachetelor si acordarea vorbitoarelor ;

-          a fost montata cutie de scrisori si telefon cu cartela ;

-          a fost amenajat un club si o biblioteca;

-          a fost instalata  statie de radioficare la toate camerele;

-          s-au facut reparatii si igienizari la camere

-          a fost modernizata baia si instalatia de ventilatie.

PRIORITATI SI OBIECTIVE

*Mentinerea bunei colaborari cu Institutia Prefectului si Consiliul Judetean Calarasi, în special cu Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, împreuna cu care urmeaza sa continuam actiunile cu privire la respectarea legalitatii în diferite domenii;

*Îmbunatatirea permanenta a conditiilor de detinere a arestatilor preventiv si respectarea drepturilor acestora;

*Cresterea procentului de identificare a autorilor în dosarele cu a.n. solutionate.

*Reducerea substantiala a evenimentelor rutiere în care sunt implicate cadrele de politie.  Implementarea unei Strategii de prevenire si combatere a accidentelor rutiere in mediul rural (aceasta si datorita faptului ca in aceasta zona s-au înregistrat 80% din accidentele cu consecinte grave).

*Întreprinderea demersurilor necesare la Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica si Consiliul municipal Calarasi, în vederea realizarii unui sistem video de supraveghere a principalelor intersectii, locuri aglomerate, unitati scolare, pentru descurajarea elementelor infractoare, prevenirea si combaterea unor fapte de natura contraventionala si infractionala ce pot genera insecuritate civica.

*Efectuarea demersurilor necesare pentru punerea in aplicare a Proiectului privind redistribuirea cadrelor de cercetare penala la formatiunile operative din cadrul inspectoratului si efectuarea modificarilor in statul de organizare.

*Îmbunatatirea bazei logistico-financiare, însotita de o mai mare flexibilitate în utilizarea resurselor, obiectivul principal în materie de logistica fiind obtinerea fondurilor financiare necesare reabilitarii sediului Politiei municipiului Calarasi.

*Continuarea modernizarii domeniului resurse umane, îndeosebi în planul pregatirii si perfectionarii profesionale, pentru a raspunde cerintelor post - integrare.

Pentru îmbunatatirea activitatilor pe linie de ordine publica se au în vedere urmatoarele obiective strategice:

- reducerea furturilor de animale înregistrate  la nivelul posturilor de politie comunale prin realizarea unor proiecte de "Security Marketing"derulate la nivelul  subunitatilor de politie din judetul Calarasi;

- reducerea furturilor din societati comerciale prin îmbunatatirea modului de asigurarea a pazei si protectiei bunurilor  acestora, folosind eficienta  sistemelor de paza si securitate împotriva efractiei montate de societati specializate si prin cresterea exigentei organelor de politie cu ocazia avizarii planurilor din acest domeniu.

- reducere fenomenului infractional prin desfasurarea unor masuri complexe cu caracter preventiv realizat prin intermediului politistilor de proximitate si atragerea partenerilor potentiali, dar si cu participarea  politistilor din structurile operative atât din mediul urban cât si din cel  rural.
SEFUL INSPECTORATULUI,

Comisar sef de politie

UTICA VASILE

CARIERĂ

ADMITERE 2014

Și tu poți deveni polițist!


Anunțuri concursuri


PREVENIRE

"Când eu nu pot să vorbesc..."

Poliția vă sfătuiește

Sondaj de opinie


ANALIZE

Informare privind evaluarea activității
Inspectoratului de Poliție Județean Călărași
în semestrul I 2014HERCULE II

SIS II Tu cui dai accept? Colegiul national de afaceri interne Schengen SNUAU 112 DGA


Rezoluție 1024x768

- Copyright © 2005-2013 - Site realizat si administrat de Biroul de Comunicații și Informatică --- I.P.J. CĂLĂRAȘI ---